GEMINI - Uređaj za hlađenje vode

Uređaj sa petostepenom reversibilnom osmozom i funkcijom hlađenja vode

Pokazivač količine prečišćene vode

U svakom trenutku, pogledom na prednju stranu uredjaja, na displeju se može videti količina i temperatura prečišćene vode koja je spremna na istakanje.

Hermetički zatvoren rezervoar

Rezervoar zapremine 6.5l hermetički je zatvoren čime se znatno povećava mikrobiološka bezbednost. U rezervoar je ugrađen regulator nivoa koji isključuje uređaj kada se rezervoar napuni. Nakon istakanja i manje količine vode uređaj se automatski uključuje i počinje proizvodnja prečišćene vode dok se rezervoar ne napuni.

Regulator nivoa prečišćene vode

FLC II, najnovija generacija regulatora nivoa, automatski reguliše nivo prečišćene vode u rezervoaru bez upotrebe električnog napajanja.

Kompaktan i elegantan dizajn

Uređaj je dizajniran tako da se lako uklopi u ambijent svake kuhinje.

Regulacija temperature vode

Jednostavno podešavanje temperature vode okretanjem na slavini za istakanje.Temperatura se može podesiti od 5 C do sobne temperature.

Senzorska kontrola

Poseduje SLEEP MODE funkciju koja u noćnom režimu rada troši manje energije i dobija se bešumnost uredjaja.

Tehničke karakteristike

 

Gemini

Gemini BP

Električno napajanje:

220V / 50 Hz

220V / 50 Hz

Metoda filtracije:

RO

RO

Booster pumpa:

ne

da

Mehanički predfilter:

2,5” x 8”

2,5” x 8”

Predfilter sa aktivnim ugljem:

2,5” x 8”

2,5” x 8”

RO membrana:

2,5” x 11”

2,5” x 11”

Postfilter sa aktivnim ugljem:

2,5” x 11”

2,5” x 11”

Keramički filter:

25 gr

25 gr

Zapremina rezervoara:

6.5 l

6.5 l

Kapacitet uređaja:

120 l / dan

190 l / dan

Dimenzije:

350 (š) x 480(d) x 490(v)

Težina:

20 kg

22 kg

Hladjenje:

110W

110W

Rezervoar hladne vode:

3.5 l

3.5 l

Temperatura hladne vode:

4 C

4 C