Uređaji za vodu - Mach

Uređaj sa petostepenom reversibilnom osmozom i funkcijama grijanja i hlađenja vode

Pokazivač količine prečišćene vode

U svakom trenutku, pogledom na prednju stranu uredjaja, na displeju se može vidjeti količina i temperatura prečišćene vode koja je spremna na istakanje.

Hermetički zatvoren rezervoar

Rezervoar zapremine 6.5l hermetički je zatvoren čime se znatno povećava mikrobiološka bezbjednost. U rezervoar je ugrađen regulator nivoa koji isključuje uređaj kada se rezervoar napuni. Nakon istakanja i manje količine vode uređaj se automatski uključuje i počinje proizvodnja prečišćene vode dok se rezervoar ne napuni.

Regulator nivoa prečišćene vode

FLC II, najnovija generacija regulatora nivoa, automatski reguliše nivo prečišćene vode u rezervoaru bez upotrebe električnog napajanja.

Kompaktan i elegantan dizajn

Uređaj je dizajniran tako da se lako uklopi u ambijent svake kuhinje.

Bezbjednost

Topla voda (94 C) teče samo kada se pritisne dugme na ventilu tople vode i istovremeno pritisne poluga ventila.Ovim se sprečava slučajno puštanje tople vode.Tempratura hladne vode može se rugulisati od 4,5 C do sobne temperature jednostavnim okretanjem regulatora na ventilu hladne vode.